Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương: Phấn đấu nộp ngân sách tăng 11%

THỨ TƯ, 15/01/2020 20:53:00

Ngày 15.1, Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2020.


Quang cảnh hội nghị

Năm nay công ty phấn đấu sản xuất và cấp 53,5 triệu m3 nước sạch thương phẩm, tổng doanh thu đạt 490,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 52,3 tỷ đồng. Dự kiến doanh nghiệp sẽ nộp ngân sách nhà nước 61 tỷ đồng, tăng gần 11% so với năm 2019.

Năm qua, công ty đã đầu tư lắp đặt 223 km đường ống truyền dẫn nước mới; cải tạo, nâng cấp 161 km đường ống cũ. Đơn vị đã nâng cấp một số nhà máy sản xuất nước sạch như Oret, Thanh Hà, nhiều trạm bơm tăng áp; phát triển thêm 10.223 khách hàng. Năm 2019, công ty đạt tổng sản lượng nước thương phẩm 50,44 triệu m3, doanh thu gần 476 tỷ đồng (tăng hơn 5% so với năm 2018), nộp ngân sách Nhà nước hơn 55,3 tỷ đồng (tăng hơn 18%), lợi nhuận sau thuế gần 48,6 tỷ đồng.      

THÀNH LONG