Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không đạt kế hoạch sản lượng điện

THỨ NĂM, 21/01/2021 20:00:00

Năm 2021, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại phấn đấu sản lượng điện sản xuất đạt 4 tỷ 402,7 triệu kWh, giảm 1 tỷ 374 triệu kWh so với năm 2020. 


Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, năm nay sản lượng điện của Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại không đạt kế hoạch đề ra

Năm 2020, công ty sản xuất được 5 tỷ 776,7 triệu kWh, đạt trên 93% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do dịch Covid-19 khiến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị đình trệ dẫn đến nhu cầu sử dụng điện giảm. Vào những tháng cuối năm, nước về các hồ thủy điện nhiều nên 2 dây chuyền sản xuất điện của nhà máy phải chạy ở dải công suất không tối ưu. Thị trường phát điện ngày càng cạnh tranh hơn, tạo ra nhiều thách thức cho các đơn vị phát điện có giá sản xuất cao như Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại.

PV