Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát: Phấn đấu doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng

THỨ TƯ, 17/04/2019 09:40:29

Sáng 16.4, Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã cổ phiếu AAA) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.


 Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát thông qua nhiều chính sách phát triển sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường    
Các cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (Esop) và đổi tên Công ty CP Nhựa và Môi trường xanh An Phát thành Công ty CP Nhựa An Phát xanh; chấp thuận cho Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 51%.

Đại hội thông báo kế hoạch tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (TP Hải Dương); phát triển công nghiệp nhựa hỗ trợ, đầu tư nhà máy sản xuất bao bì và các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường...

Năm nay, công ty phấn đấu đạt doanh thu hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng. 
HẢI MINH