Công ty CP Thương mại rồng vàng Minh Ngọc: Xuất khẩu tăng, tiêu thụ nội địa giảm

THỨ SÁU, 18/09/2020 08:39:51

Từ đầu năm tới nay, Công ty CP Thương mại rồng vàng Minh Ngọc xuất khẩu 15 tấn bánh đậu xanh, tăng 7 tấn nhưng tiêu thụ nội địa chỉ đạt 20 tấn, giảm 80 tấn so với năm 2019.

Từ đầu năm tới nay, Công ty CP Thương mại rồng vàng Minh Ngọc (TP Hải Dương) xuất khẩu 15 tấn bánh đậu xanh bằng đường biển, gồm 10 tấn sang Nhật Bản và 5 tấn sang Mỹ, tăng 7 tấn so với năm 2019. Nguyên nhân do sau khi xuất khẩu thử nghiệm vào năm 2019 và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng, công ty đã ký kết nhiều đơn hàng với đối tác. Tuy nhiên, cùng thời gian này, sản lượng bánh tiêu thụ nội địa của doanh nghiệp chỉ đạt 20 tấn, giảm 80 tấn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

DC