Công ty CP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành: Đầu tư thêm sân tập lái xe

THỨ TƯ, 08/07/2020 09:15:32

Khi hoàn thành, mỗi năm sân tập này đáp ứng được nhu cầu đào tạo 2.500 học viên lái xe mô tô hạng A1, 4.000 học viên lái xe ô tô hạng B và 260 học viên lái xe ô tô hạng C.

Cơ sở 1 của Công ty CP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành có thời điểm bị quá tải do số lượng học viên đông

Công ty CP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành đã được UBND tỉnh đồng ý đầu tư thêm sân tập lái xe số 2 tại phía nam đường tỉnh 385, xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương). Cơ sở có diện tích trên 33.340 m2, tổng vốn đầu tư hơn 44,5 tỷ đồng. Khi hoàn thành, mỗi năm sân tập này đáp ứng được nhu cầu đào tạo 2.500 học viên lái xe mô tô hạng A1, 4.000 học viên lái xe ô tô hạng B và 260 học viên lái xe ô tô hạng C.

Doanh nghiệp trên đang có cơ sở 1 tại đường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) với diện tích hơn 22.500 m2 gồm nhà điều hành, sân tập lái xe máy, ô tô; sân thi sát hạch mô tô, ô tô. Do số lượng học viên đăng ký đông nên có thời điểm trung tâm bị quá tải. Sau khi cơ sở 2 hoàn thành, đây sẽ là đơn vị đào tạo, sát hạch mô tô, ô tô loại I lớn nhất tỉnh.
TIẾN HUY