Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương: Doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng

THỨ BA, 05/01/2021 20:41:44

Năm 2020, lần đầu tiên kể từ khi thành lập năm 1992, Công ty CP Xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương đạt doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng.


Thi công kè chống sạt lở bờ sông Tiền
Năm qua, công ty đạt tổng giá trị thi công các công trình là 1.008 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước đó; thực hiện chuyển tiếp khối lượng thi công đã ký từ năm 2019 khoảng 1.100 tỷ đồng. Đơn vị tham gia thi công nhiều công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn như Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong; thoát nước và chống ngập nội thành TP Hồ Chí Minh; cống Cái Lớn, Cái Bé (Kiên Giang); đê Mang Thít (Vĩnh Long)... Doanh nghiệp bảo đảm việc làm ổn định cho 230 lao động, thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.  
THÀNH LONG