Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng: Được thu hồi khoáng sản tới độ sâu âm 0,5 m

THỨ TƯ, 27/11/2019 13:07:18

​Công ty CP Xây dựng và Thương mại Phượng Hoàng được UBND tỉnh cho phép thu hồi khoáng sản trong quá trình thi công bến xe khách phía đông (TP Chí Linh).

Doanh nghiệp được thu hồi khoáng sản trên diện tích 11.000 m2 , độ sâu -0,5m so với mặt bằng hiện tại. Đơn vị được khai thác tổng trữ lượng trên 50.273 m3 , gồm trên 19.260 m3 đất san lấp, trên 31.013 m3 đất sét làm gạch, ngói; thời gian khai thác đến ngày 15.3.2020. Khi thu hồi khoáng sản, công ty phải xác định, cắm mốc giới trên khu vực được phép thu hồi khoáng sản, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường theo quy định.
 THANH HÀ