Công ty Kinh doanh nước sạch Hải Dương phấn đấu nộp ngân sách tăng bình quân hơn 13%/năm

THỨ TƯ, 03/06/2020 19:08:40

Ngày 3.6, Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải Dương lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong sản xuất, kinh doanh.


Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Công ty CP Kinh doanh nước sạch Hải dương lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025
Cụ thể là tập trung đầu tư tiếp tục nâng công suất Nhà máy nước sạch Việt Hòa thêm 25.000 m3/ngày đêm (hiện đạt 80.000 m3/ ngày đêm). Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng bằng việc tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, hướng đến thanh toán không dùng tiền mặt. 

Công ty phấn đấu từ nay đến năm 2025 đạt sản lượng 301 triệu m3 nước sạch, tăng trưởng bình quân hơn 6,6%/năm; tổng doanh thu đạt 2.724 tỷ đồng, tăng hơn 5,6%/năm; nộp ngân sách nhà nước tăng hơn 13%/năm...   
THÀNH LONG