Công ty Mascot Việt Nam: Khoảng 70% đơn hàng bị cắt giảm

THỨ NĂM, 02/07/2020 19:24:30

Năm 2020, Công ty TNHH Mascot Việt Nam dự kiến sản xuất 1,9 triệu sản phẩm may mặc, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay các đơn hàng bị cắt giảm khoảng 70%.

Năm 2020, Công ty TNHH Mascot Việt Nam (khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng) dự kiến sản xuất 1,9 triệu sản phẩm may mặc, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến nay các đơn hàng bị cắt giảm khoảng 70%. Công ty phải thu hẹp sản xuất, giảm sản lượng và cắt giảm lao động cho phù hợp. Từ cuối tháng 7 này, công ty sẽ cắt giảm 150 lao động, còn khoảng 890 người. Doanh nghiệp sẽ chi trả các chế độ cho người lao động bị cắt giảm theo quy định.

PHAN ANH