Công ty Shinyang Metal Korea: Tăng vốn đầu tư gần 140 tỷ đồng

THỨ TƯ, 03/06/2020 14:02:57

Theo tiến độ đăng ký, đến tháng 7.2020, Công ty TNHH Shinyang Metal Korea sẽ lắp đặt máy móc, thiết bị và tuyển dụng, đào tạo công nhân; tháng 8.2020 sẽ đi vào sản xuất chính thức tại khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Công ty TNHH Shinyang Metal Korea (Hàn Quốc) trong khu công nghiệp Đại An mở rộng vừa tăng vốn đầu tư thêm 139,8 tỷ đồng để mở rộng sản xuất. Đây là lần thứ hai doanh nghiệp này tăng vốn sau lần tăng vốn đầu tiên vào tháng 12.2019, nâng tổng số vốn đầu tư lên hơn 372 tỷ đồng. Theo kế hoạch, mỗi năm công ty sản xuất 24.000 tấn cấu kiện kim loại, luyện 43.200 tấn nhôm từ thanh nhôm và phôi nhôm thành phẩm. 

Công ty TNHH Shinyang Metal Korea được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào tháng 2.2019. Theo tiến độ đăng ký, đến tháng 7.2020, công ty sẽ lắp đặt máy móc, thiết bị và tuyển dụng, đào tạo công nhân; tháng 8.2020 sẽ đi vào sản xuất chính thức.

PHAN ANH