Công ty Thành Công: Liên kết xử lý hàng nghìn tấn chất thải nguy hại

THỨ BẢY, 22/02/2020 07:12:26

Công ty CP Tập đoàn Thành Công và Công ty CP Hòa Anh (Hải Phòng) đã hoàn thiện hợp đồng liên kết xử lý 2.172 tấn chất thải nguy hại.

Kiểm tra các mẫu chất thải nguy hại trước khi đưa vào xử lý tại Nhà máy Thành Công III

Đến ngày 21.2, Công ty CP Tập đoàn Thành Công và Công ty CP Hòa Anh (Hải Phòng) đã hoàn thiện hợp đồng liên kết xử lý 2.172 tấn chất thải nguy hại (CTNH) từ sản xuất công nghiệp trong năm nay. Theo hợp đồng, Công ty CP Hòa Anh thu gom, vận chuyển bằng đường bộ và chuyển giao khối lượng CTNH này về Nhà máy sản xuất xi măng Thành Công III (phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn). Tại đây, Công ty CP Tập đoàn Thành Công tổ chức phân loại rác và xử lý theo đúng quy trình. Rác thải hữu cơ, vô cơ lẫn hữu cơ được đốt sinh nhiệt trong lò nung cliker và lấy tro xỉ, còn rác vô cơ được xử lý, phối trộn để thay thế, bổ sung nguyên liệu.

Công ty CP Tập đoàn Thành Công được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động xử lý CTNH công nghiệp trong lò nung clinker từ năm 2010. Sau khi chuyển dây chuyền xử lý CTNH từ Nhà máy Thành Công I sang Nhà máy Thành Công III, công ty có năng lực xử lý khoảng 180.000 tấn rác/năm... 

THÀNH LONG