Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal: Nhận được 2 kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2020

THỨ SÁU, 21/02/2020 09:01:06

Trong năm 2020, Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal nhận được 2 công văn thông báo về kế hoạch thanh tra, kiểm tra của 2 cơ quan khác nhau.


Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Dệt Pacific Crystal trong khu công nghiệp Lai Vu
Công ty TNHH Dệt Pacific Crytal trong khu công nghiệp Lai Vu (Kim Thành) đã báo cáo và đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tạo điều kiện cho doanh nghiệp lùi thời gian thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sang năm 2021. Nguyên nhân do trong năm 2020, công ty này nhận được 2 công văn thông báo về kế hoạch thanh tra, kiểm tra của 2 cơ quan khác nhau.

Ngày 7.2.2020, doanh nghiệp nhận được thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với doanh nghiệp, thời gian dự kiến từ quý II đến quý IV. Trước đó, ngày 3.2, doanh nghiệp nhận được văn bản của Cục Thuế tỉnh thông báo về kế hoạch kiểm tra thuế tại doanh nghiệp năm 2020.
PHAN ANH