Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam: Không nhập được nguyên liệu từ Trung Quốc

THỨ NĂM, 20/02/2020 19:58:15

Hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam trong khu công nghiệp Tân Trường đang gặp khó khăn.

Nguyên nhân do công ty không nhập được nguyên liệu từ Trung Quốc bởi ảnh hưởng của dịch Covid - 19.  

Lo lắng dịch bệnh kéo dài, nguyên liệu đầu vào không đủ cho công nhân làm việc nên công ty này đã phải xin hướng dẫn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc trả lương cho người lao động khi cho công nhân tạm thời ngừng việc. Công ty hiện có khoảng 3.000 lao động. 
PV