Công ty TNHH Ilshin Vina dừng hoạt động nhưng không báo cáo

THỨ NĂM, 05/12/2019 13:25:03

​Công ty TNHH Ilshin Vina (khu công nghiệp Đại An) không còn hoạt động sản xuất tại địa điểm thực hiện dự án.

Doanh nghiệp này đang nợ tiền thuê xưởng và chưa có phương án giải quyết nợ. Công ty CP Đại An - chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã nhiều lần làm việc, yêu cầu nhân viên doanh nghiệp thông báo cho đại diện chủ sở hữu dự án theo pháp luật nhưng không được.

Công ty TNHH Ilshin Vina (100% vốn của Hàn Quốc) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất linh kiện và phụ kiện điện thoại vào tháng 11.2016. Máy móc, thiết bị, nguyên liệu nhập khẩu của công ty thuộc đối tượng không phải chịu thuế. Chi cục Hải quan Hải Dương đã báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về việc công ty này dừng sản xuất, không liên hệ được với người đại diện theo pháp luật.
PHAN ANH