Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam: Phải khắc phục xong tồn tại trước ngày 18.9

THỨ NĂM, 06/08/2020 08:00:55

Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh vừa có thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại dự án đầu tư của Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam.

Theo đó, dự án Nhà máy sản xuất, kinh doanh mạng dây điện và điện tử sử dụng trong ngành công nghiệp điện tử, ô tô của công ty này trong KCN Đại An (TP Hải Dương) còn một số hạn chế trong lĩnh vực đầu  tư, xây dựng, môi trường. Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra dự án thứ nhất, vốn góp của nhà đầu tư thấp hơn so với đăng ký. Quy mô sản xuất thực tế của dự án tăng cao hơn so với đăng ký tại hồ sơ dự án và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp... 

Ban Quản lý các KCN tỉnh yêu cầu doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp thực tế; thực hiện chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư theo quy định; bổ sung và lưu trữ các văn bản, giấy tờ còn thiếu đối với công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng. Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam phải nghiêm túc thực hiện, khắc phục những tồn tại trên và báo cáo bằng văn bản trước ngày 18.9.2020.

MINH HỒNG