Công ty Xi măng Phúc Sơn: Doanh thu giảm 48%

THỨ NĂM, 14/05/2020 10:30:23

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên doanh thu quý I của Công ty Xi măng Phúc Sơn đạt 310 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm 2019; nộp ngân sách nhà nước cũng giảm gần 40%.

Đến đầu tháng 5, công ty vẫn chưa nhận được đơn hàng xuất khẩu nào. Tình hình tiêu thụ trong nước cũng chậm, không khả quan.

Dự kiến trong năm 2020, công ty chỉ đạt khoảng 50% kế hoạch sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

PV