Công ty Xi măng Phúc Sơn không còn khai thác mỏ đá Nhẫm Dương từ cuối năm 2015

THỨ NĂM, 25/06/2020 12:53:40

Tháng 11.2015 Công ty Xi măng Phúc Sơn đã dừng mọi hoạt động khai thác, nổ mìn tại mỏ đá Nhẫm Dương.

Công ty Xi măng Phúc Sơn đã dừng khai thác mỏ đá Nhẫm Dương từ cuối năm 2015 nhưng từ đó đến nay, Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam, Cục Thuế tỉnh đều có văn bản yêu cầu công ty phải đóng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đá này. 

Nguyên nhân từ năm 1996, mỏ đá Nhẫm Dương đã được Bộ Công thương cấp phép cho công ty khai thác với diện tích 34,23 ha, công suất 800.000 tấn/năm trong thời gian 30 năm, nhưng do yêu cầu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử nên thời gian khai thác đã được điều chỉnh giảm. Tháng 11.2015 công ty đã dừng mọi hoạt động khai thác, nổ mìn tại mỏ. 

PV