Đề nghị chấm dứt hoạt động dự án Cơ sở sản xuất bao bì carton

THỨ NĂM, 09/11/2017 16:15:30

Nguyên nhân do nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký.

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị UBND tỉnh ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án Cơ sở sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì Tân Hưng ở cụm công nghiệp Việt Hòa (TP Hải Dương) trước thời hạn và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 22.4.2015 cho doanh nghiệp này.
 
Nguyên nhân do nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký. Theo nội dung dự án được chấp thuận, Công ty TNHH Bao bì Tân Hưng phải tiến hành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đến nay đã hết thời gian nhưng dự án vẫn chưa được triển khai xây dựng. Ngoài ra, công ty còn không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định...
PV