Đề nghị gia hạn tiến độ thực hiện dự án chế biến nông sản Hanh Khánh

THỨ NĂM, 26/11/2020 15:31:45

Doanh nghiệp đã tiến hành thỏa thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của các hộ dân, nhưng đến nay còn nhiều người chưa đồng thuận.

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị UBND tỉnh cho phép giãn tiến độ thực hiện dự án cơ sở sơ chế hàng nông sản Hanh Khánh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hanh Khánh ở xã Tiền Tiến (TP Hải Dương). Sở đề nghị gia hạn thời gian xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động thêm 24 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh. Nguyên nhân do sau khi dự án trên được chấp thuận chủ trương đầu tư, doanh nghiệp đã tiến hành thỏa thuận để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp của các hộ dân, nhưng đến nay còn nhiều người chưa đồng thuận.

Trước đó, tháng 11.2018, UBND tỉnh đã có quyết định chủ trương đầu tư dự án trên với tổng vốn đầu tư hơn 24,8 tỷ đồng, sử dụng hơn 1,2 ha đất tại xã Tiền Tiến, Thanh Hà (nay thuộc TP Hải Dương). Theo tiến độ ban đầu, dự án phải hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày 5.11.2018.

MINH HỒNG