Đề nghị hỗ trợ giải quyết khoản nợ của Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam

THỨ SÁU, 02/10/2020 08:29:09

Hiện Công ty Shop Vac còn nợ hơn 22 tỷ đồng tiền hàng của Công ty Thanh Sang.

Công ty TNHH Quốc tế Thanh Sang Việt Nam (Công ty Thanh Sang) ở xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ) đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh hỗ trợ giải quyết khoản công nợ của Công ty TNHH Shop Vac Việt Nam (Công ty Shop Vac) trong khu công nghiệp Phú Thái. 

Công ty Thanh Sang chuyên sản xuất, gia công các loại bao bì in ấn. Đầu năm 2020, Công ty Shop Vac ký hợp đồng mua hàng với Công ty Thanh Sang. Hiện Công ty Shop Vac còn nợ hơn 22 tỷ đồng tiền hàng của Công ty Thanh Sang. Doanh nghiệp này đã nhiều lần liên hệ với đại diện Công ty Shop Vac để thanh toán khoản nợ nhưng không được phản hồi.

Trước đó, ngày 19.9, Công ty Shop Vac đã cho toàn bộ công nhân nghỉ việc nhưng không có thông báo cụ  thể. Công ty đã quyết định giải thể và ủy quyền cho luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án tại Hải Dương. 

PV