Doanh nghiệp ở Kim Thành phải bảo đảm các yêu cầu phòng dịch trước khi hoạt động trở lại

THỨ BA, 02/03/2021 15:30:30

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch trước khi hoạt động trở lại nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch theo quy định. 

Để bảo đảm an toàn phòng dịch khi hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh yêu cầu doanh nghiệp (DN) trong các KCN trên địa bàn huyện Kim Thành chỉ được tổ chức sản xuất, kinh doanh khi thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch (PCD).

DN phải đáp ứng yêu cầu, quy định về PCD theo quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo tại Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 1.3.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có kết quả xét nghiệm âm tính cho toàn bộ người lao động tại DN; thường xuyên vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc và ký túc xá (nếu có); tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí tại Quyết định số 572/QĐ-BCĐ ngày 16.2.2021 của Ban Chỉ đạo PCD bệnh Covid-19 tỉnh.

Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với PCD tại DN. Tổ chức tốt hệ thống giám sát thực hiện của mọi người trong phạm vi DN. Tổ chức cơ quan đầu mối liên hệ với Ban Chỉ đạo PCD bệnh Covid-19 huyện Kim Thành khi có yếu tố dịch tễ. Chủ động lập kế hoạch định kỳ lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả người làm việc tại DN. Cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chủ động PCD mà để xảy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan.

Đối với những DN có người lao động dương tính với SARS-CoV-2, chủ động rà soát lại toàn bộ người lao động, khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động chưa được xét nghiệm; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Kim Thành rà soát, xử lý triệt để các nguy cơ dịch bệnh trong DN, người lao động.

Người lao động trong các DN phải có cam kết PCD gửi Ban Chỉ đạo PCD các xã, phường, thị trấn và thực hiện đầy đủ các biện pháp PCD tại nơi cư trú; cam kết PCD gửi DN nêu rõ cam kết cụ thể của bản thân trong quá trình làm việc tại DN.

Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng yêu cầu công ty kinh doanh hạ tầng KCN có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giám sát DN trong KCN thực hiện đúng các quy định về PCD mà DN đã cam kết.

VỊ THỦY