Doanh nghiệp phải lập kế hoạch sản xuất gắn với phòng chống dịch

THỨ TƯ, 03/03/2021 12:01:51

Ngày 2.3, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 1.3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các doanh nghiệp phải lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh gắn với phòng chống dịch theo quy định
Ngày 2.3, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 1.3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh, khẩn trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch tại DN, cơ sở sản xuất trước khi hoạt động trở lại. Kế hoạch bao gồm: các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại DN, cơ sở sản xuất theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt phải gắn với thực hiện tốt 5K. Lập kế hoạch và triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid -19 cho người lao động trước khi hoạt động, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở, DN. Chủ DN, cơ sở sản xuất gửi kế hoạch, bản cam kết đạt yêu cầu về Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid- 19 thị xã Kinh Môn. Đối với DN đang hoạt động phải lập và gửi ngay kế hoạch, cam kết về BCĐ thị xã trước ngày 4.3, nếu không có sẽ buộc dừng hoạt động. Riêng Công ty TNHH Vietory (nơi đã có 1 F0), ngoài yêu cầu như trên, cần tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, xử lý triệt để các yếu tố nguy cơ dịch bệnh trong DN hay từ người lao động của DN. Lập báo cáo gửi Tổ Công tác, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã Kinh Môn xem xét thống nhất trước khi hoạt động trở lại...

Thị xã Kinh Môn tổ chức thật tốt công tác phòng, chống dịch tại các thôn, khu dân cư, xã, phường. Hướng dẫn người lao động cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại từng gia đình, thôn, khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát người lao động chấp hành các quy định về phòng, chống dịch...

Đối với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế...  chủ trì phối hợp với thị xã Kinh Môn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Thời gian qua, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn diễn biến phức tạp, dịch bệnh xuất hiện tại nhà máy sản xuất có đông công nhân và đã xuất hiện ở 19/23 xã, phường; nhiều doanh nghiệp phải dừng hoạt động để tham gia phòng chống dịch. Mặc dù dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Kinh Môn đã cơ bản được kiểm soát nhưng yếu tố mầm bệnh và dịch tễ vẫn còn nên thị xã cần nỗ lực trong công tác dập dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe, đời sống người dân và sản xuất, kinh doanh.

PV