Dự án sản xuất nhựa bị chấm dứt hoạt động

THỨ BA, 26/06/2018 16:03:35

Nhà đầu tư phải có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh vừa có quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Samurai Plastic Corporation - sản xuất các sản phẩm nhựa của Công ty TNHH Samurai Plastic trong khu công nghiệp Tân Trường (Cẩm Giàng). Nguyên nhân do nhà đầu tư không làm thủ tục điều chỉnh địa điểm đầu tư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi đất; không được tiếp tục sử dụng địa điểm đầu tư.

Nhà đầu tư phải có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Công ty TNHH Samurai Plastic có trách nhiệm thực hiện các thủ tục về lao động, thuế, bảo hiểm, hải quan khi chấm dứt hoạt động dự án.

Công ty này được Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào tháng 8.2013.
MINH HỒNG