Đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối: Còn 24 vị trí xây cột chưa bàn giao mặt bằng

THỨ TƯ, 23/09/2020 10:39:38

Đề nghị UBND TP Hải Dương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia), đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối đoạn đi qua TP Hải Dương hiện còn 24 trong tổng số 33 vị trí xây dựng cột điện chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó, 17 vị trí chưa phê duyệt phương án bồi thường, 2 vị trí vướng thỏa thuận thiết kế, 4 vị trí người dân chưa ký kết kiểm kê và 1 vị trí chưa hoàn thiện hồ sơ địa chính.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc đề nghị UBND TP Hải Dương chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Được biết Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương đã hoàn thành tổ máy số 2, chuẩn bị phát điện thương mại.
NT