Gần 400 doanh nghiệp ngừng hoạt động

THỨ SÁU, 26/06/2020 15:21:02

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 394 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 77 doanh nghiệp giải thể, tăng lần lượt 25% và 28,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết ngày 22.6, toàn tỉnh có thêm 795 doanh nghiệp thành lập với tổng số vốn đăng ký hơn 6.326 tỷ đồng, giảm 6,14% về số lượng doanh nghiệp và 15,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng là gần 34%.

Cũng trong thời gian này, toàn tỉnh có 394 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 77 doanh nghiệp giải thể, tăng lần lượt 25% và 28,3% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp rất ít (khoảng 25 hộ).

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 14.000 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký trên 164.000 tỷ đồng, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

NAM KHÁNH