Hỗ trợ 16 doanh nghiệp xây dựng website thương mại điện tử

THỨ NĂM, 01/10/2020 09:50:30

Sở Công thương hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website; duy trì hoạt động của bản đồ trực tuyến điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh; sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, Sở Công thương đã hỗ trợ 16 doanh nghiệp (DN) thiết kế, xây dựng website thương mại điện tử (TMĐT) và tạo dựng banner quảng bá sàn giao dịch TMĐT tỉnh Hải Dương trên Cổng thông tin TMĐT và kinh tế số Việt Nam (idea.gov.vn). Sở duy trì hoạt động của bản đồ trực tuyến điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh; sàn giao dịch TMĐT của tỉnh, phần mềm thu thập và quản lý trực tuyến thông tin xuất nhập khẩu của tỉnh, phần mềm quản lý khuyến mại và hỗ trợ DN xúc tiến bán hàng. Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) triển khai thực hiện đề án “Xây dựng hình ảnh, thương hiệu sản phẩm trên internet cho DN, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh”...

Thời gian qua, Sở Công thương cập nhật thông tin liên quan đến DN thông qua các hội nghị, trang tin điện tử của ngành...

LAN NGUYỄN