Hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng website thương mại điện tử

THỨ BA, 12/05/2020 17:56:59

Tham gia Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương năm 2020, các doanh nghiệp được hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng website.

Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công thương) đã mời các tổ chức, doanh nghiệp (DN) đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tỉnh đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng, thiết kế website thương mại điện tử.

Các DN được hỗ trợ 70% kinh phí xây dựng website. Các tổ chức, DN phải cam kết phối hợp với trung tâm và đơn vị liên quan cung cấp thông tin, hình ảnh, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm về các thông tin này trước pháp luật... DN cũng phải cam kết duy trì hoạt động của website lâu dài, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật.

Tháng 3.2020, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Hải Dương năm 2020. Chương trình có nội dung hỗ trợ DN thiết kế, xây dựng website thương mại điện tử.
LAN NGUYỄN