HTX Minh Huấn thu mua thóc nếp với giá cao

THỨ BA, 26/05/2020 20:05:26

HTX Minh Huấn đang mua thóc nếp tròn và thóc nếp ngố tại ruộng với giá cao hơn năm trước từ 1.000- 1.500 đồng/kg.

HTX Minh Huấn ở xã Thái Dương (Bình Giang) đang mua thóc nếp tròn (còn gọi là nếp Đài Loan) tại ruộng với giá 7.500 đồng/kg, cao hơn năm trước 1.000 đồng/kg; thóc nếp ngố 8.500 đồng/kg, cao hơn 1.500 đồng/kg. Ngoài thu mua thóc của người dân trong tỉnh, HTX này còn mua thóc nếp Mộc Tuyền tại Hà Tĩnh với giá 6.500 đồng/kg, cũng cao hơn năm trước 1.000 đồng/kg.  

HTX hiện có 6 lò sấy thóc với công suất 70 tấn/lò/ngày. Năm 2019, HTX thu mua trên 6.000 tấn thóc các loại.
PV