[Infographics] Phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2021-2025

THỨ BA, 19/05/2020 15:28:28

Theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 vừa được phê duyệt, đến năm 2025, 55% dân số Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến.