Kéo dài thời gian xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín thêm 1 tháng

THỨ TƯ, 13/05/2020 16:35:32

Các cơ quan, tổ chức xét chọn gửi kết quả về Bộ Công thương muộn nhất ngày 30.5.2020.

Theo Sở Công thương, thời gian xét chọn doanh nghiệp (DN) xuất khẩu uy tín năm 2019 sẽ được kéo dài thêm 1 tháng để tạo thuận lợi cho DN. Các cơ quan, tổ chức xét chọn gửi kết quả về Bộ Công thương muộn nhất ngày 30.5.2020 (trước đó quy định là 30.4). Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc xác minh và hoàn thiện hồ sơ của DN bị kéo dài. 

Chương trình DN xuất khẩu uy tín do Bộ Công thương tổ chức nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với DN Việt Nam. DN tham gia xét chọn phải bảo đảm xuất khẩu trực tiếp và có lãi trong năm xét chọn; không vi phạm pháp luật Việt Nam, không bị đối tác nước ngoài khiếu kiện về thực hiện hợp đồng xuất khẩu; hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; kim ngạch xuất khẩu đối với từng nhóm hàng đạt mức tối thiểu theo quy định cụ thể.
PV