Không có trường hợp nhập khẩu phế liệu, chất thải bất hợp pháp

THỨ NĂM, 22/10/2020 14:46:35

Hải Dương có 5 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh không có doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu, chất thải bất hợp pháp (theo quy định của Công ước Basel 1989 về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và tiêu hủy chúng mà Việt Nam đã ký). 

Hải Dương có 5 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất gồm 3 Công ty TNHH một thành viên: Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Thương mại Tuấn Tài, Nhựa Đông Hải và 2 Công ty: TNHH Thành Dũng, CP Thép Hòa Phát. Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận cho Công ty TNHH Bơm EBARA.

Năm 2019, các doanh nghiệp đã nhập khẩu gần 1,5 triệu tấn phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Phế liệu nhập khẩu đều nằm trong danh mục giấy xác nhận đã cấp. Hiện nay, giấy xác nhận của Công ty TNHH Bơm EBARA đã hết hiệu lực.

PV