Mới có 4.506 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

THỨ NĂM, 06/08/2020 06:33:51

Đến hết tháng 7, toàn tỉnh mới có 4.506 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), chiếm 51% số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn, đạt 56% kế hoạch.

Do dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều doanh nghiệp nên số lượng doanh nghiệp sử dụng HĐĐT tăng không đáng kể. Một số chi cục thuế khu vực có tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng HĐĐT cao là Nam Thanh (77%), Ninh Thanh (74%), Tứ Lộc (60%)...

 ĐỖ QUYẾT