Nhà máy sản xuất nước sạch Đức Xương: Công suất tăng gấp đôi

THỨ NĂM, 14/05/2020 20:28:23

Công ty TNHH Nước sạch An Bình (Gia Lộc) vừa hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng Nhà máy sản xuất nước sạch Đức Xương từ 5.000 m3/ngày đêm lên 10.000 m3/ngày đêm.

Theo đó, dự án đã hoàn thành các hạng mục đầu mối như 13 km ống D450 lấy nước nguyên liệu thô từ sông Luộc, các trạm bơm cấp 1 và 2, hệ thống bể lắng có dung tích 10.000 m3, bể chứa nước thành phẩm có dung tích 2.000 m3, một số đoạn đường ống trục chính dẫn nước sạch có tách các trục nhánh, đang hoàn thiện nhà quản lý. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 50 tỷ đồng.

Nhà máy sản xuất nước sạch Đức Xương hiện cấp nước sinh hoạt cho 9 xã của 2 huyện Gia Lộc và Thanh Miện với hơn 10.000 khách hàng. 

TRANG LÂM