Packco Holding đầu tư 414 tỷ đồng xây nhà máy bao bì tại Hải Dương

THỨ BA, 03/12/2019 15:21:40

Công ty TNHH Packco Holding (Hong Kong) vừa được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công bao bì Packco.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 414 tỷ đồng, tương đương 18 triệu USD. Trong đó, vốn của chủ sở hữu là 138 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng vốn đầu tư. Dự án hoạt động trong vòng 50 năm.

Dự án được triển khai tại Cụm công nghiệp Đoàn Tùng II, xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) với quy mô sử dụng đất là 79.880 m2.

Theo báo Đấu thầu