Thu hồi 2 giấy chứng nhận đại lý đổi ngoại tệ

THỨ SÁU, 22/01/2021 08:03:36

Giấy chứng nhận đại lý đổi ngoại tệ của Công ty CP Tập đoàn quốc tế ACB chi nhánh Hải Dương và Công ty CP Việt Tiên Sơn bị thu hồi do thanh lý hợp đồng.

Trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Dương đã thu hồi 2 giấy chứng nhận đại lý đổi ngoại tệ của 2 doanh nghiệp do thanh lý hợp đồng, gồm Công ty CP Tập đoàn quốc tế ACB chi nhánh Hải Dương và Công ty CP Việt Tiên Sơn; thu hồi giấy chứng nhận đại lý chi trả ngoại tệ của Công ty TNHH Thương mại Thúy Phương do doanh nghiệp giải thể.

Đến nay, ngoài hệ thống các tổ chức tín dụng, trong tỉnh có 6 đại lý được chấp thuận hoạt động đổi ngoại tệ gồm 1 đại lý tại TP Hải Dương là Công ty CP Du lịch dịch vụ Nam Cường và 5 đại lý ở TP Chí Linh gồm các Công ty: TNHH Mỹ nghệ Hồng Ngọc, TNHH Chân Thiện Mỹ chi nhánh Hải Dương, CP Đại Việt Cổ, CP Xây dựng và Thương mại Kỳ Tam Anh, CP Công nghiệp - Dịch vụ Cao Cường. 

17 đại lý được chấp thuận hoạt động chi trả ngoại tệ tại 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Thanh Miện).

HÀ KIÊN