TP Hải Dương: Nguồn vốn chính sách giúp gần 500 hộ thoát nghèo

THỨ TƯ, 15/01/2020 21:45:07

Nguồn vốn chính sách đã giúp gần 500 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho hơn 150 lao động; gần 300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học…

Lãnh đạo thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách

Chiều 15.1, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) TP Hải Dương tổng kết hoạt động tín dụng, chính sách năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020, Ban Đại diện HĐQT Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP Hải Dương tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng chính sách; rà soát, lập danh sách các đối tượng thụ hưởng, thực hiện nghiêm túc bình xét cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nợ tiềm ẩn nguy cơ quá hạn. Đẩy mạnh các giải pháp về huy động vốn. Thực hiện tốt các chương trình cho vay, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích. Phấn đấu năm 2020, tăng trưởng dư nợ và nguồn vốn huy động từ tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố đều tăng từ 5% trở lên. Các tổ chức tiết kiệm và vay vốn xếp loại khá trở lên.

Năm 2019, có 1.555 lượt hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi. Nguồn vốn chính sách đã giúp gần 500 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho hơn 150 lao động; gần 300 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học…

HÀ KIÊN