57% số thôn, khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết

THỨ HAI, 30/11/2020 12:03:31

Trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020), 770 thôn, khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết (chiếm 57%).

Theo tổng hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930-18.11.2020), tất cả 1.335 thôn, khu dân cư trong tỉnh đều tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có 1.020 thôn, khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội (chiếm 76,4%), 770 thôn, khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết (chiếm 57%).

Trong dịp này, toàn tỉnh có 7.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020, phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”. Ủy ban MTTQ tỉnh trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 130 suất quà cho các hộ nghèo trong tỉnh...

BÌNH MINH