674 người được hưởng trợ cấp theo Quyết định 49

THỨ NĂM, 17/09/2020 11:31:18

Đến nay, sau 6 đợt xét duyệt, toàn tỉnh đã có trên 13.000 trường hợp được hưởng trợ cấp theo Quyết định 49 với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 674 trường hợp hưởng trợ cấp một lần với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng theo Quyết định 49 ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đến nay, sau 6 đợt xét duyệt, toàn tỉnh đã có trên 13.000 trường hợp được hưởng trợ cấp theo Quyết định 49 với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Các địa phương có nhiều người được hưởng trợ cấp là Thanh Hà, Kim Thành, Ninh Giang.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn các trường hợp đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ, xét duyệt, thẩm định, trình Quân khu 3 quyết định.

HV