Chênh lệch giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

THỨ BA, 14/07/2020 08:08:21

Chênh lệch giới tính khi sinh của tỉnh vẫn ở mức cao do các chính sách về dân số chưa đạt hiệu quả tích cực.

Tỷ lệ giới tính khi sinh của Hải Dương là 115,2 bé trai/100 bé gái, thấp hơn mức chung của vùng đồng bằng sông Hồng (115,5 bé trai/100 bé gái) và cao hơn toàn quốc (111,5 bé trai/100 bé gái). Đây là kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Cục Thống kê thực hiện. 

Theo Cục Thống kê tỉnh, chênh lệch giới tính khi sinh của tỉnh vẫn ở mức cao do các chính sách về dân số chưa đạt hiệu quả tích cực. Nhiều gia đình vẫn có tư tưởng "trọng nam, khinh nữ", nhiều phòng khám tư nhân vẫn công khai giới tính của thai nhi khi siêu âm dẫn đến việc lựa chọn giới tính khi sinh.
PV