Cơ bản chi trả xong tiền hỗ trợ đợt 1 cho người bị ảnh hưởng dịch Covid-19

THỨ SÁU, 15/05/2020 18:41:01

Đến ngày 15.5, các địa phương trong tỉnh đã cơ bản chi trả xong việc hỗ trợ cho nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Xã Hồng Phong (Ninh Giang) chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo
Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến ngày 15.5, các địa phương trong tỉnh và Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương đã cơ bản chi trả xong việc hỗ trợ cho nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Chỉ còn một số người vì lý do sức khỏe, công việc, hiện không có mặt tại địa phương... chưa đến nhận hỗ trợ. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cử cán bộ đến nhà chi trả cho những người này để bảo đảm việc hỗ trợ đến tận tay người thụ hưởng.

Các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tiếp các bước rà soát, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ đối với các nhóm đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ khác theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Đến nay đã có 3 địa phương báo cáo nhận được 4 hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị chế độ hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. 
THANH NGA