Hơn 1,1 tỷ đồng chăm sóc nạn nhân da cam

THỨ SÁU, 15/05/2020 06:26:26

Các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động và trích quỹ được tổng số hơn 1,1 tỷ đồng để thăm, tặng quà, hỗ trợ, khám bệnh cho 5.553 lượt hội viên.

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân và trích quỹ được tổng số hơn 1,1 tỷ đồng để thăm, tặng quà, hỗ trợ, khám bệnh cho 5.553 lượt hội viên.

Hội cấp tỉnh hỗ trợ 184 lượt người với kinh phí hơn 102 triệu đồng. Hội cấp huyện hỗ trợ 2.287 lượt người, kinh phí hơn 861 triệu đồng. Hội cấp xã hỗ trợ 3.082 lượt người, kinh phí hơn 154 triệu đồng.

Tỉnh hội trích quỹ 11 triệu đồng mua 2.500 khẩu trang ủng hộ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh hiện có 11.266 hội viên, gồm 9.166 hội viên chính thức, còn lại là hội viên danh dự.

NGỌC THANH