Nam Sách: Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 28 triệu đồng

THỨ HAI, 24/02/2020 11:17:13

Hiện thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của huyện Nam Sách đạt 47,38 triệu đồng/người.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của huyện Nam Sách đạt 47,38 triệu đồng/người, tăng 27,78 triệu đồng/người so với năm 2011, thời điểm các địa phương trong huyện bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, huyện tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế. Hiện nay, Nam Sách có 450 ha cà rốt được trồng theo phương pháp an toàn; vùng sản xuất rau màu chuyên canh rộng 500 ha. Người dân các xã Nam Hưng, Nam Tân... tích cực mở rộng diện tích nuôi cá lồng cho giá trị kinh tế cao.

Toàn huyện có 21.315 m2 nhà màng, nhà lưới trồng rau hữu cơ, hoa cho hiệu quả kinh tế cao. Trên địa bàn huyện có nhiều khu, cụm công nghiệp giải quyết việc làm cho hầu hết lao động địa phương với thu nhập khá. Ngoài ra, người dân các địa phương đều tích cực phát triển dịch vụ, thương mại mang lại nguồn thu nhập ổn định...

HÀ NGÂN