Ninh Giang cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 42

THỨ SÁU, 15/05/2020 15:00:36

Đến 16 giờ ngày 14.5 toàn huyện đã cơ bản hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo...

Ninh Giang có 15.745 người được hưởng kinh phí hỗ trợ với tổng số tiền trên 19,2 tỷ đồng
Theo đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ninh Giang, sau 2 ngày khẩn trương thực hiện, đến 16 giờ ngày 14.5 toàn huyện đã cơ bản hoàn thành chi trả kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối với một số trường hợp do tuổi cao, không bảo đảm sức khỏe hoặc đang vắng mặt tại địa phương, tổ công tác thực hiện Nghị quyết 42 của huyện sẽ chi trả trực tiếp tại nhà hoặc hướng dẫn làm giấy ủy quyền nhận hỗ trợ thay cho trường hợp vắng mặt.

Huyện Ninh Giang có 15.745 người được hưởng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 42, với tổng số tiền trên 19,2 tỷ đồng.
HÀ KIÊN