Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động

THỨ BA, 30/06/2020 12:05:28

Sở Công thương đề nghị UBND cấp huyện, Điện lực Hải Dương và các đơn vị bán lẻ điện phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết các vụ việc về áp giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động...

Sở Công thương vừa có văn bản đề nghị UBND cấp huyện, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương và các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh phối hợp kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết các vụ việc về áp giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà ở. Theo đó, UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng thời lượng thông tin trên đài phát thanh về chủ trương, quy định, chính sách của Nhà nước về giá điện cho người thuê nhà ở; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn giá bán điện tại các nhà trọ và yêu cầu chủ nhà trọ ký cam kết thu giá điện của sinh viên, người lao động thuê nhà theo đúng quy định. Đề nghị xử phạt nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp thu tiền điện sai quy định.

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương và các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh thống nhất triển khai thực hiện áp giá bán điện cho các nhà trọ theo quy định tại Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12.9.2018 của Bộ Công thương.
PHAN ANH