Tứ Kỳ hỗ trợ xây nhiều nhà "đại đoàn kết"

THỨ NĂM, 06/08/2020 16:45:15

Ngày 6.8, Uỷ ban MTTQ huyện Tứ Kỳ tổ chức đi thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà "đại đoàn kết" cho 4 hộ nghèo.


Ủy ban MTTQ huyện Tứ Kỳ trao tiền hỗ trợ xây nhà "đại đoàn kết" cho hộ nghèo trong huyện
Các gia đình được hỗ trợ là bà Nguyễn Thị Nhút ở thôn Đông Phong, xã Bình Lãng; ông Bùi Đình Triệu ở thôn Làng Vực, xã Chí Minh; bà Nguyễn Thị Hiến và bà Nguyễn Thị Là, cùng ở thôn Nhân Lý, xã Chí Minh. 

Tổng số tiền hỗ trợ là 45 triệu đồng. Ngoài ra, Uỷ ban MTTQ các xã Bình Lãng và Chí Minh cũng trích 7 triệu đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" của địa phương để hỗ trợ các gia đình.

Trước đó, Uỷ ban MTTQ huyện Tứ Kỳ đã trích Quỹ "Vì người nghèo" của huyện 10 triệu đồng hỗ trợ 1 hộ nghèo ở xã Đại Hợp xây nhà "đại đoàn kết".

Huyện Tứ Kỳ còn khoảng150 hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Uỷ ban MTTQ huyện Tứ Kỳ phấn đấu mỗi năm hỗ trợ xây dựng từ 5-6 nhà "đại đoàn kết" cho các hộ nghèo trong huyện.
NGUYỄN NGÂN