2 điểm dừng chân du lịch tạm dừng hoạt động

THỨ SÁU, 20/03/2020 11:31:34

Theo Phòng Quản lý du lịch (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch), 2 điểm dừng chân du lịch trên địa bàn TP Chí Linh đã tạm dừng hoạt động.

Công ty Liên doanh quốc tế ABC ở phường Hoàng Tân (TP Chí Linh) đã cho nhân viên nghỉ việc vì không có khách

Điểm dừng chân du lịch của Công ty CP Đại Việt Cổ dừng hoạt động từ 11.3 và Chi nhánh Công ty TNHH Chân Thiện Mỹ (cùng ở phường Hoàng Tân) tạm dừng hoạt động từ ngày 13.3. Hai đơn vị trên đã thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn điểm dừng chân để phòng chống dịch Covid-19.

Toàn tỉnh hiện có 9 điểm dừng chân du lịch. Ngoài 2 điểm dừng chân nêu trên, các điểm còn lại cũng trong tình trạng vắng khách. Một số điểm đã cho nhân viên nghỉ.

THẾ ANH