[Infographics] Khung cảnh nên thơ, hùng vĩ và huyền ảo của Tam Đảo

THỨ HAI, 29/06/2020 05:41:29

Thiên nhiên đã ban tặng cho Tam Đảo, Vĩnh Phúc, một khung cảnh tuyệt vời, vừa nên thơ, hùng vĩ lại huyền ảo với những điểm vui chơi thú vị.