Lượng khách du lịch đến Hải Dương giảm 60%

THỨ BA, 23/06/2020 15:30:33

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh ước đón 871.500 lượt khách, giảm 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó có 160.750 lượt khách lưu trú, giảm 80%; 710.750 lượt khách không lưu trú, giảm 48,3%. Doanh thu du lịch ước đạt 367,8 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Qua báo cáo của các doanh nghiệp trên địa bàn cho thấy dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động của ngành du lịch.
TIẾN MẠNH