80 học viên ở Chí Linh học hát, nhạc chèo

THỨ SÁU, 26/06/2020 16:59:49

80 học viên là đội ngũ diễn viên, nhạc công các đội văn nghệ, các hạt nhân văn nghệ tại các xã, phường của thành phố được dạy 15 làn điệu chèo và các thế múa chèo cơ bản.


Một tiết mục
 báo cáo kết quả học tập của các học viên

Chiều 26.6, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao TP Chí Linh tổ chức bế giảng lớp tập huấn hát, nhạc chèo năm 2020.

Trong 10 ngày tham dự lớp tập huấn, 80 học viên là đội ngũ diễn viên, nhạc công các đội văn nghệ, các hạt nhân văn nghệ tại các xã, phường của thành phố được dạy 15 làn điệu chèo và các thế múa chèo cơ bản, phương pháp sử dụng một số loại nhạc cụ dân tộc.

Tại lễ bế giảng, 80 học viên của lớp đã báo cáo kết quả học tập bằng một chương trình văn nghệ đặc sắc với 10 tiết mục múa, hát, trích đoạn chèo. Theo Ban tổ chức, 100% học viên hoàn thành tốt chương trình của lớp tập huấn. Qua lớp học sẽ giúp học viên trở thành những hạt nhân tích cực trong các hoạt động văn nghệ của địa phương và tiếp tục truyền đạt, gìn giữ, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

PHƯƠNG THANH