Các khu di tích, danh lam thắng cảnh phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh

THỨ SÁU, 07/02/2020 14:00:47

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo các khu di tích, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

Ngày 6.2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo các khu di tích, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường nhưng phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh; dừng tất cả các lễ hội, kể cả các lễ hội đã khai mạc.

Sở đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, công điện, thông báo, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường phòng chống dịch bệnh do nCoV tại lễ hội, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trước đó, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh nCoV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm quy mô các lễ hội đang diễn ra tại các địa phương; dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc tại các nơi. Các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh hoạt động bình thường và phải bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.

PV